Vraag aan de Sociaal Raadslieden? Stel deze online!

Lees verder
foto

Omdat u soms de weg kwijtraakt in wet- en regelgeving

In Nederland zijn veel wetten en regels. Huur- of zorgtoeslag aanvragen, problemen met een uitkering of een verzekering; het kan aardig wat voeten in de aarde hebben. Loopt u vast in de bureaucratie? Dan kunt u altijd een beroep doen op de sociaal raadslieden van De Wering.

Sociaal raadslieden beantwoorden vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Heeft u problemen met uw uitkering? Worstelt u met uw belastingzaken? Wilt u informatie over echtscheiding? De sociaal raadslieden van De Wering geven informatie en advies. Zij bemiddelen. Zij helpen bij het invullen van formulieren of het opstellen van een brief of bezwaarschrift. De sociaal raadslieden hebben een geheimhoudingsplicht en zijn onafhankelijk. Hun dienstverlening is gratis.

De sociaal raadsman of -vrouw bekijkt samen met u wat de beste aanpak is voor uw probleem of vraag. Vaak is dat advies al toereikend. In enkele gevallen is het beter door te verwijzen naar andere vakspecialisten zoals een advocaat of maatschappelijk werker. Maar dat gebeurt alleen als u daarmee instemt. Mogelijk kan uw vraag niet in één keer opgelost worden of vraagt het om meer tijd dan tijdens het spreekuur beschikbaar is. U wordt dan uitgenodigd voor een vervolggesprek.