Wijzer bij Scheiding (CJG Schagen)

Lees verder

Vacature per direct: Maatschappelijk Werker

Lees verder

Personenalarmering naar Regio Control

Lees verder

Projecten sociale cohesie

Het Opbouwwerk levert projectplannen op het gebied van sociale cohesie en verzorgt de coördinatie van projecten op dit terrein. Centraal thema in deze projecten is het versterken en verbeteren van de onderlinge contacten tussen burgers in een buurt, wijk of dorp.