WonenPlus Hoogkarspel helpt vanuit nieuw kantoor.

Lees verder

Wijkavond Voor Mekaar Oudorp 24 november

Lees verder

Wijzer bij Scheiding (CJG Schagen en Hollands Kroon)

Lees verder

Projecten sociale cohesie

Het Opbouwwerk levert projectplannen op het gebied van sociale cohesie en verzorgt de coördinatie van projecten op dit terrein. Centraal thema in deze projecten is het versterken en verbeteren van de onderlinge contacten tussen burgers in een buurt, wijk of dorp.