Ondertekening Convenant Geletterdheid Kennemerwaard

Lees verder

De Wering maakt het Verschil! Over onze vernieuwde werkwijze in relatie tot de transities en transformatie van het sociaal domein.

Lees verder

Methodiek Ouderschap Blijft erkend als goed onderbouwd

Lees verder

Projecten sociale cohesie

Het Opbouwwerk levert projectplannen op het gebied van sociale cohesie en verzorgt de coördinatie van projecten op dit terrein. Centraal thema in deze projecten is het versterken en verbeteren van de onderlinge contacten tussen burgers in een buurt, wijk of dorp.