Echtscheidingsspreekuur Schagen

Lees verder

Goede Buur(t) zoekt Ambassadeurs

Lees verder

Inloopmogelijkheid voor wijkbewoners in Alkmaar-Noord

Lees verder

Projecten sociale cohesie

Het Opbouwwerk levert projectplannen op het gebied van sociale cohesie en verzorgt de coördinatie van projecten op dit terrein. Centraal thema in deze projecten is het versterken en verbeteren van de onderlinge contacten tussen burgers in een buurt, wijk of dorp.