Methodiek Ouderschap Blijft erkend als goed onderbouwd

Lees verder

WonenPlus Hoogkarspel helpt vanuit nieuw kantoor.

Lees verder

Wijzer bij Scheiding (CJG Schagen en Hollands Kroon)

Lees verder

Woonkostentoeslag

Wie hoge woonlasten heeft, maar geen recht op huurtoeslag, kan misschien in aanmerking komen voor woonkostentoeslag. Deze toeslag is een vorm van bijzondere bijstand.
De woonkostentoeslag is een tijdelijke, maandelijkse aanvulling op het inkomen, speciaal om de hoge kosten van een woning te betalen. Iedereen met een laag inkomen kan voor de bijzondere bijstand voor woonkosten in aanmerking komen. Men hoeft niet per se een bijstandsuitkering te hebben. De woonkostentoeslag is bedoeld voor mensen van wie het inkomen is gedaald en die in verhouding tot hun lage inkomen hoge woonlasten hebben en geen recht op huurtoeslag hebben.
Komt men in aanmerking voor woonkostentoeslag, dan zal het bedrag dat men krijgt afhangen van de hoogte van de inkomsten en de hoogte van de huur of woonkosten. Het bedrag zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat men aan huurtoeslag zou hebben gekregen, als men daarvoor in aanmerking was gekomen. Als er een bijzondere medische of sociale indicatie voor de woning is, zijn er geen voorwaarden verbonden aan het krijgen van een woonkostentoeslag. Deze bijzonderde indicaties zijn:

  een indicatie op grond van ouderdom of een handicap;

  het huishouden bestaat uit acht of meer personen; en

  een andere sociale of medische indicatie voor de woning.