WonenPlus Hoogkarspel helpt vanuit nieuw kantoor.

Lees verder

Wijkavond Voor Mekaar Oudorp 24 november

Lees verder

Wijzer bij Scheiding (CJG Schagen en Hollands Kroon)

Lees verder

Kindertoeslag

Na de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag komt er op 1 januari 2008 een nieuwe toeslag bij: de kindertoeslag. Het is een bijdrage voor ouders die kinderen onderhouden. Deze bijdrage kan oplopen tot € 80.
De kindertoeslag komt in plaats van de kinderkorting. De kinderkorting wordt afgeschaft, omdat deze een groot nadeel had. Sommige gezinnen kunnen niet of niet volledig profiteren van de kinderkorting, omdat ze te weinig belasting betalen om de kinderkorting volledig te kunnen aftrekken. Met de kindertoeslag is dit probleem opgelost.
Let op! Kindertoeslag kunt u krijgen náást de kinderbijslag. De kinderbijslag wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat blijft ook zo.
De hoogte van de kindertoeslag is afhankelijk van het inkomen: Hoe lager het inkomen, hoe meer kindertoeslag u krijgt. Als u meer dan € 46.700 verdient, komt u niet meer voor de kindertoeslag in aanmerking. Voor de hoogte van de kindertoeslag maakt het niet uit hoeveel kinderen u heeft.

Aanvragen niet nodig
Belastingdienst/Toeslagen werkt voor de kindertoeslag nauw samen met de SVB. Hierdoor is onder andere geregeld dat vrijwel niemand kindertoeslag hoeft aan te vragen. Komt u in aanmerking voor kindertoeslag? Dan krijgt u hem dus vanzelf. In november volgt dan het eerste bericht. Hierin staat hoeveel kindertoeslag u gaat krijgen. Daarna krijgt u de kindertoeslag maandelijks op uw rekening, zo rond de twintigste van de voorafgaande maand. De eerste uitbetalingen zijn op 20 december 2007.
Toch kan het gebeuren dat u geen kindertoeslag krijgt, terwijl u er wel recht op hebt. Bijvoorbeeld als uw situatie ineens verandert. Stel dat uw inkomen plotseling sterk daalt, waardoor u recht hebt op kindertoeslag. Dan weten wij dat niet meteen. Vraag de kindertoeslag in dat geval zelf aan. Dit kan vanaf 1 januari 2008 met het Aanvraag- en wijzigingsprogramma kindertoeslag op www.toeslagen.nl. Met dit programma kunt u ook wijzigingen doorgeven. U krijgt dan zo snel mogelijk het bedrag waar u recht op hebt.

Bijzondere groepen
Er zijn drie groepen die speciale aandacht verdienen:
1. co-ouders,
2. samengestelde gezinnen, en
3. mensen die in het buitenland wonen.

Co-ouders
Ouders die niet samenleven, maar wel samen voor de kinderen zorgen, noemen we co-ouders. Hoofdregel is dat wie de kinderbijslag krijgt, ook de kindertoeslag krijgt. Als er meer kinderen zijn, kunnen beide ouders aanvrager zijn van de kinderbijslag, en kunnen ook beide kindertoeslag krijgen.

Samengestelde gezinnen
Een samengesteld gezin is een gezin waarin twee ouders samenleven, die allebei kinderen hebben uit een eerdere relatie. Hoofdregel is dat wie de kinderbijslag krijgt, ook de kindertoeslag krijgt. En daarnaast geldt dat per huishouden slechts éénmaal kindertoeslag wordt verstrekt. Dit betekent dat als u een samengesteld gezin hebt en u allebei kinderbijslag krijgt, dat slechts één van u kindertoeslag kan krijgen.

Kindertoeslag in het buitenland
Ook als u in het buitenland woont, of in het buitenland werkt, kunt u recht hebben op kindertoeslag. Er gelden dezelfde voorwaarden als in de binnenlandse situatie, maar de afhandeling kan anders zijn. In bepaalde situaties zorgt de SVB voor de uitbetaling van de kindertoeslag. De SVB houdt dan rekening met de eventuele andere gezinsbijslagen die u vanuit het buitenland krijgt. Op www.svb.nl vindt u meer informatie. U kunt ook langsgaan bij een regiokantoor van SVB.

Vragen
Hebt u nog vragen? Bel dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543, op werkdagen van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Gaat u liever langs? De balies van de belastingkantoren zijn open op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
Ook kunt u een afspraak maken met een Hulp- en informatiepunt (HIP). Dit kan een belastingkantoor zijn, maar ook verhuurder of gemeente. De adressen van alle HIP's vindt u op internet. Hiervoor gaat u naar www.toeslagen.nl. Klik daar op Contact.