WonenPlus Hoogkarspel helpt vanuit nieuw kantoor.

Lees verder

Wijkavond Voor Mekaar Oudorp 24 november

Lees verder

Wijzer bij Scheiding (CJG Schagen en Hollands Kroon)

Lees verder

Mededeling IB-Groep wordt DUO. Wie gaat dat betalen?

Vorig jaar was de Informatie Beheer Groep nog verantwoordelijk voor de uitvoering van studiefinanciering. Vanaf 1 januari 2010 is dat de Dienst Uitvoering Onderwijs. Sociaal Raadslieden Rotterdam heeft voorbeelden gesignaleerd van een deurwaarderskantoor die deze rechtsovergang via een officiële aanzegging, aan de debiteur van wie studiefinanciering wordt teruggevorderd, kenbaar maakt.

En voor niets gaat de zon op, zo'n aanzegging kost € 74,54 inclusief BTW. Het is allereerst de vraag of zo'n officiële aanzegging wel nodig is. De wet van 15 oktober 2009 waarin dit allemaal geregeld is heeft immers in het Staatsblad gestaan (Stb 2009, nr, 492). En van alles wat in het Staatsblad heeft gestaan geldt normaal gesproken dat iedereen dat geacht wordt te weten. Dus een gewoon briefje had wellicht ook gekund. En zelfs als een officiële aanzegging nodig zou zijn, waarom moet de debiteur dit dan betalen? Uit navraag bij de KBvG blijkt dat een officiële aanzegging noodzakelijk is bij een rechtsovergang van IBG naar DUO (zie art. 431a Rv). De regeling die de tarieven voor ambtshandelingen regelt (het Btag) maakt geen uitzondering voor deze situatie, met het gevolg dat de kosten bij de debiteur in rekening moeten worden gebracht. Een bizarre situatie: de debiteur draait op voor de kosten van het 'verhuisbericht'. We hebben de minister van onderwijs verzocht deze kosten zelf te betalen. Om er voor te zorgen dat dit in de toekomst niet nog een keer gebeurt hebben we de minister van Justitie verzocht het Btag aan te passen.