Personenalarmering naar Regio Control

Lees verder

Programma Najaar 2014 Alkmaar

Lees verder

Project 'Samenkracht'

Lees verder

Ouderenadvies

In Nederland bestaan veel regelingen en diensten die voor ouderen van belang kunnen zijn. Maar wie of wat kunt u benaderen voor uw vraag of probleem? De ouderenadviseur helpt u uw weg te vinden.   

De ouderenadviseur luistert naar uw verhaal. Helpt u uw vragen en problemen op een rijtje te zetten. Zoekt samen met u naar een oplossing. De ouderenadviseur is goed op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de gemeente en wijst u op regelingen en voorzieningen die u kunnen ondersteunen. 

Onze ouderenadviseurs opereren onafhankelijk. Zij hebben een uitgebreid netwerk waardoor ze u in contact kunnen brengen met andere instanties. Daarbij is het uitgangspunt steeds hetzelfde: hoe kunt u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid behouden. Aan de dienstverlening van de ouderenadviseur zijn geen kosten verbonden. Het ouderenadvies is er ook voor de mantelzorger (familie en kennissen). 

Voor meer informatie over de bereikbaarheid, klik hieronder voor uw gemeente: