Personenalarmering naar Regio Control

Lees verder

Programma Najaar 2014 Alkmaar

Lees verder

Project 'Samenkracht'

Lees verder

Vrijwilligers gevraagd voor dienst 'Thuisadministratie' in Alkmaar

Vanuit het Ouderenadvies wordt in de gemeente Alkmaar de dienstverlening "Thuisadministratie" aangeboden. Voor deze dienst zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligers worden aan een, of meerdere, klanten gekoppeld om hen (langdurig) te helpen met het op orde houden of op orde brengen van hun (financiële) administratie. De hulpvragers zijn veelal ouderen die, gezien hun leeftijd, het steeds moeilijker vinden om "officiële" brieven te lezen en daarop te reageren. Of mensen die, al dan niet onverwacht, alleen komen te staan en geconfronteerd worden met het feit zelf hun administratie te moeten verzorgen. De ondersteuning is vaak langdurig maar het kan ook voorkomen dat iemand na verloop van tijd weet: "Nu kan ik het weer zelf!". Ondersteuning in de administratie is een belangrijk onderdeel in het behoud van zelfstandigheid van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.

Omdat het aantal klanten gestaag toeneemt zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!

Heeft u tijd over die u graag op een zinvolle manier wil besteden schroom dan niet en neem contact op met een van de ouderenadviseurs van De Wering Alkmaar. Zij informeren u graag verder over de inhoud en uitvoering van deze vrijwillige dienstverlening.

De ouderenadviseurs zijn dagelijks (bij voorkeur tussen 9.00 en 11.00 uur) bereikbaar via telefoonnummer 088 - 0075 000.


›› Naar het nieuwsarchief