Personenalarmering naar Regio Control

Lees verder

Programma Najaar 2014 Alkmaar

Lees verder

Project 'Samenkracht'

Lees verder

Thuisadministratie

Achterstand in betalingen? De ene na de andere aanmaning? Geen overzicht meer over uw administratie?
Heeft u door overlijden van uw partner de verantwoordelijkheid voor de administratie op u genomen en heeft u geen ervaring?

Valt het u zwaar om uw administratie zelf te doen, dan kunt u een beroep doen op de Thuisadministratie van De Wering. Bij de Thuisadministratie van De Wering schuiven vrijwilligers geregeld bij u aan de keukentafel aan. Samen neemt u de post door en doet u de nodige betalingen. Welke instantie vraagt informatie op? Wat moet u doen met de 'blauwe enveloppen'?

Bij dit alles geldt dat de vrijwilliger van de Thuisadministratie:

  • zelf geen kashandelingen mag verrichten
  • uw zelfstandigheid respecteert en
  • uw zaken vertrouwelijk behandelt.

Uw administratie op orde krijgen en houden, daar gaat het om. U slaapt er 's nachts een stuk beter door.

U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij een van onze ouderenadviseurs. Zij zijn op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 088 - 0075 000.