Bewegen voor 55+ vrouwen i.s.m. Alkmaarse Diversiteits Stichting en moskeeen in Alkmaar

Lees verder

Jeugd helpt senioren met mogelijkheden Nieuwe Media in Drechterland

Lees verder

Activiteitengids 55+ Alkmaar staat online

Lees verder

Thuisadministratie

Achterstand in betalingen? De ene na de andere aanmaning? Geen overzicht meer over uw administratie?
Heeft u door overlijden van uw partner de verantwoordelijkheid voor de administratie op u genomen en heeft u geen ervaring?

Valt het u zwaar om uw administratie zelf te doen, dan kunt u een beroep doen op de Thuisadministratie van De Wering. Bij de Thuisadministratie van De Wering schuiven vrijwilligers geregeld bij u aan de keukentafel aan. Samen neemt u de post door en doet u de nodige betalingen. Welke instantie vraagt informatie op? Wat moet u doen met de 'blauwe enveloppen'?

Bij dit alles geldt dat de vrijwilliger van de Thuisadministratie:

  • zelf geen kashandelingen mag verrichten
  • uw zelfstandigheid respecteert en
  • uw zaken vertrouwelijk behandelt.

Uw administratie op orde krijgen en houden, daar gaat het om. U slaapt er 's nachts een stuk beter door.

U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij een van onze ouderenadviseurs. Zij zijn op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 088 - 0075 000.