Buren Tuindorp doen mee met Kern met Pit

Lees verder
foto

Omdat u de leefbaarheid van uw wijk wilt vergroten

Veel bewoners willen hun directe woon- en leefomgeving verbeteren. Hun wijk leefbaarder en veiliger maken. Het Opbouwwerk van De Wering ondersteunt bewoners daarbij. Samen met andere partijen - zoals de gemeente, politie en woningcorporaties - zet het Opbouwwerk netwerken en projecten op. Brengt bewoners samen en ziet erop toe dat de belangen van de bewoners aan bod komen. Het bevorderen van burgerparticipatie, dat is het centrale thema.

De ondersteuning van het Opbouwwerk is bedoeld voor groepen in de samenleving die onvoldoende in staat zijn hun belangen te behartigen.  Belangen op het gebied van wonen, werken, welzijn en gezondheid. Het Opbouwwerk richt zich daarbij met name op wijk- en buurtorganisaties, minderhedenorganisaties en belangengroepen.

Daarnaast is het Opbouwwerk nauw betrokken bij diverse projecten. Zoals de Informatiewinkel, een alfabetiseringsproject in Nieuw Den Helder, wijkplatforms en burgerpanels. Vóór bewoners en mét bewoners, dat is de insteek van het Opbouwwerk.