Spreekuur 'Uit elkaar, met 1 plan' iedere donderdag

Lees verder

Inloopmogelijkheid voor wijkbewoners in Alkmaar-Noord

Lees verder

Wijzer bij Scheiding (CJG Schagen en Hollands Kroon)

Lees verder

Individuele hulpverlening

Met welke vragen of problemen kunt u bij onze maatschappelijk werkers terecht?

  • Heeft u problemen met u zelf, bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen, angst, overspannenheid of een gevoel van eenzaamheid?
  • Heeft u relatieproblemen met uw partner, kinderen, ouders, familieleden of buren?
  • Vindt u het lastig een ingrijpende gebeurtenis te verwerken, zoals het verlies van uw partner, het verlies van werk of slachtoffer zijn van huiselijk geweld?
  • Heeft u geldzorgen?
  • Heeft u vragen over de opvoeding van uw kinderen?
  • Heeft u problemen op het werk of met werkloosheid?
  • Hoe leert u leven met een handicap of langdurige ziekte?
  • Heeft u vragen over seksualiteit en seksuele voorkeur?

De hulpverlening kan bestaan uit één of meerdere individuele, relatie- en/of gezinsgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunnen zo nodig adviezen en opdrachten gegeven worden. Ook kunnen de maatschappelijk werkers in bepaalde zaken voor u bemiddelen.

Is aanwezigheid van partners of gezinsleden gewenst, dan kunnen zij, met uw instemming, bij de hulpverlening betrokken worden. Eventueel gaan de maatschappelijk werkers met u op zoek naar andere passende ondersteuning, binnen De Wering zelf of bij een andere instelling.

Bij De Wering werken zowel mannelijke als vrouwelijke maatschappelijk werkers. Wanneer u een voorkeur heeft voor hulp door een vrouw of door een man kunt u dat bij het maken van een afspraak aangeven. Wij houden daar rekening mee.