WonenPlus Hoogkarspel helpt vanuit nieuw kantoor.

Lees verder

Wijzer bij Scheiding (CJG Schagen en Hollands Kroon)

Lees verder

Personenalarmering naar Regio Control

Lees verder

Disclaimer

Algemeen
De Wering heeft de inhoud van deze website met grote zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Wering kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Links
Op de website van De Wering staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van De Wering vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft De Wering geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy
De Wering behandelt alle persoonlijke gegevens van de gebruiker met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. De Wering aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd via het internet.

Herzien van informatie
De Wering behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van De Wering verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's ligt bij de gebruiker.

Alkmaar, juni 2009

De Wering
Muiderwaard 432
1824 XT Alkmaar