WonenPlus Hoogkarspel helpt vanuit nieuw kantoor.

Lees verder

Wijkavond Voor Mekaar Oudorp 24 november

Lees verder

Wijzer bij Scheiding (CJG Schagen en Hollands Kroon)

Lees verder

Privacyreglement en klachten

Als u contact heeft gehad met een medewerker van Stichting De Wering, zijn er persoonlijke gegevens van u bij ons bekend. Wij gaan daar zorgvuldig mee om en gebruiken deze gegevens uitsluitend voor een optimale dienstverlening.

Uw rechten

U heeft als klant bij De Wering ten aanzien van deze gegevens de volgende rechten:

  • U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
  • De medewerker aan wie u de informatie heeft gegeven dient er vertrouwelijk mee om te gaan.
  • Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen gegevens uitgewisseld worden met andere instanties, zoals uw huisarts.
  • U mag vragen uw dossier in te zien en als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, heeft u het recht deze aan te vullen.
  • Binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien. Het management bepaalt wie dat zijn.
  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft.
  • Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na afsluiting van de dienstverlening vernietigd.

Uw rechten zijn uitgebreider vastgelegd in het privacyreglement van Stichting De Wering. Dit reglement kunt u opvragen via het secretariaat of inzien via deze link.

Niet tevreden of een klacht?

Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen, toch is het mogelijk dat u niet helemaal tevreden bent. Dan kunt u hiervoor altijd terecht bij de medewerker waar u contact mee heeft.

Klacht indienen?

Onze voorkeur gaat er naar uit dat u vragen en / of klachten eerst met de medewerker zelf bespreekt. Deze persoon zal proberen samen met u tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat het gesprek met deze medewerker voor u onbevredigend verloopt, dan kunt u schriftelijk een gesprek aanvragen bij de teammanager. De teammanager zal dan de klacht met u bespreken en eventueel proberen te bemiddelen. Wanneer dit niet voldoende oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de externe klachtencommissie regio Noord- en Zuid- Holland. Het reglement van deze commissie kunt u inzien via deze link.