Ondertekening Convenant Geletterdheid Kennemerwaard

Lees verder

De Wering maakt het Verschil! Over onze vernieuwde werkwijze in relatie tot de transities en transformatie van het sociaal domein.

Lees verder

Methodiek Ouderschap Blijft erkend als goed onderbouwd

Lees verder

Privacyreglement en klachten

Als u contact heeft gehad met een medewerker van Stichting De Wering, zijn er persoonlijke gegevens van u bij ons bekend. Wij gaan daar zorgvuldig mee om en gebruiken deze gegevens uitsluitend voor een optimale dienstverlening.

Uw rechten

U heeft als klant bij De Wering ten aanzien van deze gegevens de volgende rechten:

  • U heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom.
  • De medewerker aan wie u de informatie heeft gegeven dient er vertrouwelijk mee om te gaan.
  • Alleen met uw schriftelijke toestemming mogen gegevens uitgewisseld worden met andere instanties, zoals uw huisarts.
  • U mag vragen uw dossier in te zien en als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, heeft u het recht deze aan te vullen.
  • Binnen de instelling mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien. Het management bepaalt wie dat zijn.
  • Alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand ze kan inzien die daar niet het recht toe heeft.
  • Uw persoonlijke gegevens worden twee jaar na afsluiting van de dienstverlening vernietigd.

Uw rechten zijn uitgebreider vastgelegd in het privacyreglement van Stichting De Wering. Dit reglement kunt u opvragen via het secretariaat of inzien via deze link.

Niet tevreden of een klacht?

Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen, toch is het mogelijk dat u niet helemaal tevreden bent. Dan kunt u hiervoor altijd terecht bij de medewerker waar u contact mee heeft.

Klacht indienen?

Onze voorkeur gaat er naar uit dat u vragen en / of klachten eerst met de medewerker zelf bespreekt. Deze persoon zal proberen samen met u tot een oplossing te komen. Het kan zijn dat het gesprek met deze medewerker voor u onbevredigend verloopt, dan kunt u schriftelijk een gesprek aanvragen bij de teammanager. De teammanager zal dan de klacht met u bespreken en eventueel proberen te bemiddelen. Wanneer dit niet voldoende oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de externe klachtencommissie regio Noord- en Zuid- Holland. Het reglement van deze commissie kunt u inzien via deze link.